Brod 2017 HD DJI Phantom 4 Max NatureDownload videos:


DJI Phantom 4 Max Nature Kosovo*** Goranska Sela *** Nasinska Sela *** Baćka, Brod, Krstac, Vranište, Globočica,Rapča, Dikance,Dragaš, Zli Potok,Kruševo, Kukuljane, Leštane, Ljubovište, Mlike, Orćuša, Radeša,RestelicaBorje, Zapod, Košarište, Orgosta, Orešek, Orčikle, Pakiša, Crnolevo i ŠištavecUrvič i Jelovjane.

Pz o
Super selo muje puno pozdrava
Rahim Sutrak
mnogo ubavo super dale vakve videja.